Säkerhetsåtgärder vid gruvarbete

Säkerhetsåtgärder vid gruvarbete

Vid arbete i en gruva är det viktigt att vidta säkerhetsåtgärder för att minimera risken att olyckor sker. Annars finns det risk att både arbetare och de resurser man är ute efter Mer »

Vad är geologi?

Vad är geologi?

Geologi är något som påverkar alla dagligen. Det är vad som kallas läran om stenar och hur de är uppbyggda samt vilka processer som påverkar dessa med tiden. Det kan också beröra Mer »

Utvinning av sten – gruvor

Utvinning av sten – gruvor

För att utvinna stenar och mineraler används olika typer av utvinningsmetoder. Den första som i denna artikel kommer gås igenom är om gruvor och hur sten och mineraler utvinns från dessa. Den Mer »

Utvinning av sten – vid ytan

Utvinning av sten – vid ytan

Som det presenterats i tidigare artiklar på hemsidan kan man utvinna sten och mineraler genom att använda sig av gruvor. Men det finns ett annat sätt som också är vanligt vid utvinning Mer »

Kolgruvor i historien

Kolgruvor i historien

En av de mest vanliga typer av gruvor är kolgruvan. Kolen har historiskt sett varit viktigt för människan då det är en högt värderad energikälla vilken den varit sedan slutet på 1800-talet. Mer »

Om oss

På denna hemsidan kommer information förmedlas om geologi, sten, stenbrytning och olika typer av teknik och teknologier som är kopplade till detta. Men också vad stenar används till och hur den bryts. Ofta är detta ett ämne som endast experter är kunniga inom, men vad man inte vet är att geologi är något som påverkar alla på ett eller annat sätt.

Ofta när folk tänker på geologi, sten eller stenbrytning tänker man på den gamla traditionella stenhuggaren i en gruva. Men i dagsläget är detta en fullt utvecklad industri som är aktiv inom flera olika områden. Bland annat finns också möjligheter för privatpersoner själva att sköta stenbrytning inom sin egen trädgård där man själv kan använda stenen till diverse ändamål.

Inom geologi är det också viktigt att ha koll på mätvärden vilket många företag håller på med. Detta är framförallt viktigt för att kunna ta reda på om det är möjligt att bygga på marken och om denna kommer kunna hålla uppe en byggnad. Rent konkret kan det vara bra att veta om man funderar på att göra en utbyggnation exempelvis. Detta då man också tar reda på hur stabil berggrunden är och vilket material den är av, då en del material är mer stabila än andra.

Det är också viktigt att skydda infrastruktur när man borrar eller spränger i berg eller sten för att skydda dessa från potentiella skador. Därför är det i många fall bra att ta in experter eller företag innan man själv bestämmer sig för att göra geologiska förändringar på sin tomt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *