Category Archives: Historia

Fynden som förändrar historia

En grotta

Inom geologi är det självklart mycket tal om gruvor och stenbrott, och de många fynd man stöter på inom dessa områden. Som du redan känner till handlar geologi om vetenskapen kring uppkomst, sammansättning och förändring av jordskorpans berg- och jordarter,