Fynden som förändrar historia

En grotta

En grotta

Inom geologi är det självklart mycket tal om gruvor och stenbrott, och de många fynd man stöter på inom dessa områden. Som du redan känner till handlar geologi om vetenskapen kring uppkomst, sammansättning och förändring av jordskorpans berg- och jordarter, och i många fall inkluderar detta även grottor.

Forskningen och läran om grottor kallas idag för speleologi. Denna lära handlar om att studera grottornas uppbyggnad, fysiska egenskaper, historia, hur dessa skapas, hur de förändras samt livsformer i grottor. Grottor är ett naturligt hålrum och, precis som en gruva, kan mineraler finnas i dessa. Ibland annat i Mexiko finns en grotta som innehåller gigantiska selenkristaller som dessa är världens största naturliga kristallfynd.

Det är dock inte bara kristaller och mineraler som man finner i grottor och gruvor runt om i världen. Andra intressanta och historiska fynd har förkommit under senare år, och som dessa är intressanta att jämföra med dagens utveckling. Här nedan har vi listat några intressanta fynd som hittats i olika grottor och gruvor runt om i världen, och sen förändrat vår syn på människan.

Hunden var människans favoritmat

Hunden har sedan länge betraktats som människans bästa vän. Dock såg hundens liv inte så lovligt ut i USA, drygt 9300 år tillbaka. Det var i grottan Hinds Cave i Texas som man hittade gammal avföring från människor som tydde på att hunden under denna tid föreföll som människans favoritmat. Beviset kring detta visade sig som en 2 cm lång skelettbit av en hund, och avföringen tros vara drygt 9300 år.

Själva Hinds Cave tror forskare även tillhöra historiens äldsta och största toalett. De många viktiga fynd man fann under undersökningar här tydde på att människor uträttade sina behov här, och av avföringen att döma, verkade det dock inte bara vara hundar som stor på menyn. Efter prover och analyser har man kunnat konstatera att Texasinvånarna under denna tid var allätare – och åt i stort sett allt som växte och levde. Man fann bland annat spår av både antilop, hare, skogsråtta, vilda växter och ekorrar – och hunden.

Hasardartefakter i Great Salt Lake

Att vi idag har möjligheten att spela hasardspel direkt i mobilen och dessutom utan registrering, som hos speloperatören Ninja Casino och andra spelsajter vi ser på Tv-reklamerna idag, känns ju i många fall som en självklarhet och något som man gör i sin ensamhet för att slappna av och få vara ifred. Men hasardspel har en mycket lång historia, lägre än teknologins historia och år 2015 fick man en djupare förståelse av hur igång vadslagningens historia verkligen sträcker sig.

Under år 2015 fann arkeologen Dr. John Ives ett mycket intressant fynd i en grotta i Great Salt Lake, Utah. Hundratals spelredskap, tärningar, snidade pinnar och andra hasardliknande föremål identifierades och gav världen en sällsynt inblick i en sällan studerad aspekt av livet i det förhistoriska spelandet.

Av de många föremål som identifierandes vid upptäckten, har man kunnat konstatera att dessa efterliknar föremål inom casinospel. Man har sedan tidigare arbetet med grottan och konstaterat att en folkgrupp en gång levde här. Med det nya spelfynden har man kunnat utveckla sina teorier kring de folk som en gång levde här, och historien har fått mycket intressanta utfall.

Stenåldersmännen var kannibaler i spanska Santa Maira-grottorna

Om det var brist på mat eller om det var någon form av ritual vet man inte, men enligt forskare har de första bevisen på kannibalism i Europa hittats i de spanska grottorna: Santa Maira.

Det var i grottan, i sydöstra Spanien, som forskningen kom igång. Man fann här benfragment som visade tydliga tecken efter människotänder och stenredskap, och efter analyser av benen hävdar forskare att dessa är från stenåldern.

Forskare menar att människor i nutidens Spanien för 10 000 år sedan levde som kannibaler och att dessa bland annat använde sig av stenredskap för att bryta loss benen. Andra tecken tyder på att människor även använde tänderna, då man funnit tand märken på benfragmentet.