Olyckor i gruvor

Som det tagits upp i tidigare artiklar är det viktigt att rätt säkerhetsåtgärder implementeras vid gruvarbete. Denna artikel kommer verka som ett bevis varför säkerhetsåtgärder är viktiga genom att ta upp några av de värsta gruvolyckorna i historien. Men också ta upp en olycka vilken skedde bara för ett par år sedan. Det tyder i sin tur på att gruvor ofta är farliga arbetsmiljöer och där mer säkerhetsåtgärder måste implementeras.

Gruvolyckan i Benxihu, Kina

W._Va._coal_mine_1908Den 26e april 1942 skedde vad man kallar den värsta gruvolyckan i historien. Hela 1549 personer omkom i gruvan, vilken drevs av japanerna som hade ockuperat området där gruvan var. De kinesiska gruvarbetarna tvingades arbeta i hemska förhållanden av den japanska ockupationsmakten.

Själva gruvolyckan antogs ske på grund av en brand varpå japanerna stängde av ventilationen för att kväva denna. Detta gjorde i sin tur att arbetarna som ännu inte hade evakuerats blev fast och omkom på grund av syrebrist.

Gruvolyckan i Wankie, Zimbabwe

Den 6 juni 1972 skedde den värsta gruvolyckan i Zimbabwes historia då 426 arbetare omkom. Olyckan skedde på grund av ett flertal gasexplosioner vilka ledde till att flera av arbetarna satt fast i gruvan, där de tillslut omkom då räddningsinsatsen inte hann dit i tid. Detta på grund av ytterligare giftiga explosioner dagen därpå som försvårade räddningsinsatsen.

Gruvolyckan i Soma, Turkiet

En annan mycket närliggande gruvolycka var den som skedde 13 maj 2014 i Soma, Turkiet där 301 arbetare omkom. Också den orsakades av en brand i gruvan som brann i hela 3 dagar. Branden orsakades av en explosion. Arbetarna har i sin tur också gett vittnesuppgfiter om tvivelaktiga och rent ut farliga arbetsförhållanden i de turkiska gruvorna. Något regeringspartierna och oppositionspartierna är oense om än idag. De flesta dog på grund av syrebrist och koldioxidförgiftning vilket i sin tur tyder på bristfällig ventilation.

Leave a Reply

Your email address will not be published.