Säkerhetsåtgärder vid gruvarbete

Vid arbete i en gruva är det viktigt att vidta säkerhetsåtgärder för att minimera risken att olyckor sker. Annars finns det risk att både arbetare och de resurser man är ute efter kommer till skada. I denna artikel kommer de vanligaste säkerhetsåtgärderna inom gruvarbete att redovisas och gås igenom. Främst de systematiska åtgärderna, det vill säga hur man ska arbeta enligt protokoll.

Ignorera inte faran

DOE_Begins_Mining_Operations_for_Salt_Disposal_Investigations_at_WIPP_2Det första steget i att hålla sig själv och andra arbetare säkra är att vara medveten om att gruvarbete är ett farligt yrke. Därför är det viktigt att man ständigt är alert och redo på jobbet. Man ska hjälpa sina kollegor, då olyckor ofta sker på grund av den mänskliga faktorn. Rent konkret kan det därför vara bra att exempelvis stanna hemma om man känner sig sjuk och inte är kapabel att hantera känsliga instrument.

Planering och kommunikation

När man planerar gruvarbetet är det viktigt att tänka framåt, det vill säga att man inte endast ska tänka på effektivitet, utan också på säkerhet. Rent konkret är det viktigt att till exempel budgetera för att kunna implementera säkerhetsåtgärder för arbetare i gruvan, exempelvis införskaffandet av moderna säkringar av väggar och tak. Vid planering är det därför viktigt att ta med alla möjliga scenarion i beräkningarna, det vill säga hur man ska utrymma en gruva och så vidare. Men också när det gäller sprängningar, då är det framförallt viktigt för att bedömma vibrationer så att gruvan faktiskt kommer kunna hålla en sprängladdning.

Ha professionell träning

Alla medlemmar i arbetslaget bör genomgå ständig och ihärdig säkerhetsträning. Både chefer, gruvarbetare och andra arbetare bör genomgå dessa för att öka medvetenheten i risker och vad man kan och ska göra om man hamnar i en potentiellt farlig situation. Säkerhetsträning som innehåller både praktiska och teoretiska delar är ofta väldigt hjälpsamma, det vill säga att man inte endast får föreläsningar i klassrum, utan att man också är på plats i gruvan för att träna arbetarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published.