Utvinning av sten – gruvor

För att utvinna stenar och mineraler används olika typer av utvinningsmetoder. Den första som i denna artikel kommer gås igenom är om gruvor och hur sten och mineraler utvinns från dessa.

Den moderna gruvan

När mineraler är långt ner i marken finns olika typer av stenbrytningsmetoder för att få tag på dessa. Metoderna beror främst på vilken typ sten eller mineral som ska utvinnas. Exempelvis kan det bero på hur hård stenen eller mineralen är som man vill utvinna eller var de lokaliserats, således tas också ekonomiska och säkerhetsmässiga faktorer in i vilken metod man använder för utvinning.

Utvinning av hårdare stenarter

2358294_69849cf6När man utvinner hård sten är det ofta vanligt att spränga under jorden, detta för att enkelt och snabbt få tillgång till var mineralerna lokaliserats. Men det används också för att separera mineralerna från bergväggar och sten. Här är det framförallt viktigt att ha proper ventilation för att få ut giftig rök efter sprängningar och maskiner. Eftersom det är under jord är det också viktigt att man bygger förstärkningar på väggar och tak för att gruvan inte ska falla in för trycket från ovan. Exempel på hårdare stenarter som kan utvinnas genom sprängning är bland annat kol.

Utvinning av mjukare stenarter

När det kommer till utvinning av mjukare stenarter är det mest vanliga att bygga gruvan längsmed en lång bergsvägg där man har olika “rum” åt sidorna av denna. Detta så att man kan vara aktiva i att utvinna på flera olika platser samtidigt då man inte är i behov av att använda sprängmedel. Självklart är det dock viktigt att ha proper ventilation för att få ut giftiga gaser vilka kommer från maskinerna som används. Samt också bygga bra förstärkningar på både tak och väggar. Detta för att skydda gruvarbetare från att gruvan rasar igen.

Ofta är det vanligt att när man utvunnit de stenar eller mineraler som man varit ute efter att man lämnar gruvan för att rasa in.

Leave a Reply

Your email address will not be published.