Utvinning av sten – vid ytan

Som det presenterats i tidigare artiklar på hemsidan kan man utvinna sten och mineraler genom att använda sig av gruvor. Men det finns ett annat sätt som också är vanligt vid utvinning av mineraler, denna är då man är ute efter mineraler på ytan.

Utvinning av mineraler på ytan

242936_9bdb2df7Att utvinna mineraler och sten på ytan är helt i motsatt till vad man gör i de klassiska gruvorna. Denna metod används när mineraler och stenar lokaliserats på ytan, exempelvis på marken i olika miljöer. Det innebär i första hand att man tar bort det första lagret av jord eller grus som finns på marken, vilket i sin tur gör att mineraler blottas och görs möjliga att utvinnas. De mest vanliga metoderna är att ha en öppen gruva där man helt enkelt gräver ett öppet hål. Ett annat sätt är det av ett stenbrott, vilket är mycket vanligt i Sverige.

Hur gör man?

Det vanligaste sättet att göra ett stenbrott eller gräva ett stort öppet hål är att använda sig av sprängmedel eller med stora maskiner. Exempelvis grävmaskiner och hjullastare, just därför är detta ett väldigt dyrt alternativ där det ofta är stora företag som har råd att genomföra dessa operationer.

Mindre säkerhetsrisker

Att utvinna sten och mineraler genom öppna hål eller stenbrott är betydligt mindre farligt än gruvor. Dock har det betydligt större påverkan på yt-landskapet och det konsumerar stora mängder av land. Genom att man också gräver på ytan gör det att erosioner skapas och att stora mängder av dammpartiklar kan påverka både miljö och människor. Därför är det viktigt att vid utvinning av sten och mineraler vid ytan att man har en plan för hur man ska göra sig av med restavfallet. Många stater har också lagstiftning och riktlinjer till hur företag får och inte får göra vid utvinning av sten och mineraler vid ytan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.