Vad är geologi?

Geologi är något som påverkar alla dagligen. Det är vad som kallas läran om stenar och hur de är uppbyggda samt vilka processer som påverkar dessa med tiden. Det kan också beröra studier om andra planeter och hur de är uppbyggda. Genom att studera geologi får man insikt i jordens historia och hur jorden också fungerar, framförallt jordens inre. I denna artikel kommer en introduktion till vad geologi är och vad det innebär.

Läran om stenar

mountain-801757_960_720Merparten av forskningen inom geologi är den om stenar, detta då stenar utgör den primära delen av hur jorden är geologiskt uppbyggd. De tre största stenkategorierna är gneösa, sedimentära och metamorfa stenarter. Stenars cykler är framförallt viktiga för att förstå relationen till jordens magma, då en sten i grund och botten är magma, vilket ofta kallas lava. Detta är i sin tur vad som kallas en gneös stenart, det vill säga att den är gjord av stelnad magma. Dessa kan också förändras med tiden och eroderas, vilket i sin tur gör att de kan forma nya typer av stenar vilka kallas sedimentära stenar. Stenar kan också bildas av värme och tryck som förändrar mineraler i stenen, vilket i sin tur gör att stenar får specifika karaktäristiska drag, dessa kallas därför metamorfa stenar.

En sedimentär stenart kan i sin tur bli metamorf genom värme och tryck och sedan bli sedimentär igen genom erodering exempelvis. Alla stenarter kan också smältas ner på nytt och bilda nya gneösa stenar. På så sätt bildas ett kretslopp av hur stenar fungerar och hur de bildas.

Mineraler

För att studera olika typer av stenar värderar geologer mineralerna som bygger upp stenen. Färger och mönster i stenar är i sin tur ett resultat av hur mineralerna i stenen är sammansatta. Varje mineral har i sin tur fysiska karaktäristiska drag och forskare kan urskilja dessa genom olika metoder.

2 Responses to Vad är geologi?

  1. I really appreciate this post. I抳e been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again

Leave a Reply

Your email address will not be published.